Vanegas, J. M. C. (2016) “Planificación urbana capitalista: apuntes para una reflexión crítica a la producción social del espacio | Capitalist urban planning: notes for a critical reflection on the social production of space”, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 18(3), p. 393. doi: 10.22296/2317-1529.2016v18n3p393.